Hvem er vi?

Senior IT Amager er et socialt netværk med IT som omdrejningspunkt.

Et netværk af seniorer til seniorer.


Vi er et netværk af seniorer, der interesserer os for IT - på brugerniveau. Og vi øser meget gerne af vor viden til andre seniorer.

Vi får gang på gang bevist, at der er brug for et sted, hvor 'seniorer' kan henvende sig for at få hjælp til sin telefon eller computer eller hjælp til det bare at færdes på nettet.

Og det vil vi gerne bidrage med.

Men samtidig skal det være et hyggeligt sted, hvor brugerne føler sig velkomne.


Netværket består og ledes af 7 vejledere.

Vi har dels faste undervisningshold med længere forløb og dels Her-og-nu hjælp, hvor alle med IT-udfordringer kan komme uanmeldt. Alt foregår gratis. Vores netværk har ingen økonomi.

Vi holder til i Foreningshuset, Sundholmsvej 8, 2300 København S, hvor vi gratis får stillet lokaler til rådighed.


Herudover har vi vejledere på IT Caféerne på Islands Brygge og Tårnby biblioteker.


Senior IT Amager er stiftet februar 2019 og er en videreførsel af bl.a de aktiviteter, som tidligere Senior IT Stuen stod for og var ledet af John Knudsen.

Da John Knudsen i februar 2019 trak sig tilbage efter 10 år i Senior IT Stuen, besluttede vejlederne at stifte Senior IT Amager og videreføre aktiviteterne.

CVR 40950516